Leasing, BUVI Scandinavia

Sikker finansiering uten overraskelser
Når du har behov for å investere og samtidig ønsker å opprettholde likviditeten til selskapet ditt, kan leasing være et alternativ for å finansiere en investering. BUVI Scandinavia samarbeider med IKANO Bank med fokus på business to business.


Hvorfor bør jeg lease?
  • Bedre likviditet som gir rom for nye forretningsmuligheter
  • Forutsigbare utgifter, ingen overraskelser
  • Enkel budsjettering og planlegging
  • Kostnadene fordeles over tid og betales i takt med at investeringen gir inntekter
  • Ingen forskuddsbetaling
Leasing kan gjøre det lettere å planlegge for fremtiden!
Leasing er spesielt fordelaktig for deg som planlegger å beholde utstyret når leasingavtalen utløper. Når avtalen utløper kan dere velge å enten forlenge avtaletiden, kjøpe ut utstyret til en forhåndsbestemt utkjøpspris eller anvise en annen kjøper.
Jeg vil komme i kontakt om leasing